print

E-Mailová komunikácia

Oznam pre všetkých študentov PF UMB - mejlová komunikácia

V zmysle Študijnému poriadku UMB v Banskej Bystrici čl. 17, ods. 8  sa pre elektronickú komunikáciu študentov
s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami
bude akceptovať len mejlová komunikácia prostredníctvom prideleného mejlového konta.

Prihlásenie na adrese:  https://mail.studenti.umb.sk 

Prihlasovacie meno zadávajte v tvare: "login@studenti.umb.sk" , login a heslo (ako do IAM) boli každému študentovi  distribuované prostredníctvom AIS2 (správy AIS2).

Postup na prihlásenie – študentské mailové schránky

https://lms2.umb.sk/course/view.php?id=94

 V prípade, že nemáte k dispozícii v systéme AIS prihlasovacie údaje kontaktuje : helpdesk@umb.sk

Kontaktný formulár

=