print

Etický kódex študenta UMB

Etický kódex študenta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

https://www.umb.sk/studium/dokumenty/eticky-kodex-studenta.html

 Etická komisia študentov UMB vznikla ako poradný orgán rektora UMB. Etický kódex študenta UMB a všetky potrebné informácie sú dostupné na https://www.umb.sk/o-nas/informacie/akademicka-etika-umb/eticka-komisia-1743/ .

Zástupcom pre Pedagogickú fakultu je Michaela Segeďová. V  prípade otázok ju môžete kontaktovať na adrese Michaela.Segedova@studenti.umb.sk

 

Kontaktný formulár

=