print

Informácia o školnom na UMB na AR 2018/2019

Školné fakulta vyberá v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou č. 7/2017 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2018/2019

https://www.umb.sk/studium/dokumenty/informacie-o-skolnom.html

 

 

Kontaktný formulár

=