print

Študijné programy pre študentov denného Bc., Mgr. a PhD. štúdia, ktorí boli prijatí od akademického roku 2015/2016

Prílohy ku stránke:
 1. Bc_andragogika.pdf Bc_andragogika.pdf (845 KB)
 2. Bc_evanjelikalna teologia a misia .pdf Bc_evanjelikalna teologia a misia .pdf (790 KB)
 3. Bc_pedagogika-vychovavatelstvo.pdf Bc_pedagogika-vychovavatelstvo.pdf (808 KB)
 4. Bc_predskolska a elementarna pedagogika .pdf Bc_predskolska a elementarna pedagogika .pdf (769 KB)
 5. Bc_socialna praca .pdf Bc_socialna praca .pdf (609 KB)
 6. Bc_ucitelstvo etickej vychovy (v kombinacii).pdf Bc_ucitelstvo etickej vychovy (v kombinacii).pdf (715 KB)
 7. Bc_ucitelstvo hudobneho umenia (v kombinacii).pdf Bc_ucitelstvo hudobneho umenia (v kombinacii).pdf (726 KB)
 8. Bc_ucitelstvo hudobneho umenia a skolske hudobne subory.pdf Bc_ucitelstvo hudobneho umenia a skolske hudobne subory.pdf (990 KB)
 9. Bc_ucitelstvo pedagogiky (v kombinacii).pdf Bc_ucitelstvo pedagogiky (v kombinacii).pdf (786 KB)
 10. Bc_ucitelstvo psychologie (v kombinacii).pdf Bc_ucitelstvo psychologie (v kombinacii).pdf (690 KB)
 11. Bc_ucitelstvo vychovy k obcianstvu (v kombinacii).pdf Bc_ucitelstvo vychovy k obcianstvu (v kombinacii).pdf (641 KB)
 12. Bc_ucitelstvo vytvarneho umenia - jednopredmetove .pdf Bc_ucitelstvo vytvarneho umenia - jednopredmetove .pdf (1113 KB)
 13. Bc_ucitelstvo vytvarneho umenia (v kombinacii).pdf Bc_ucitelstvo vytvarneho umenia (v kombinacii).pdf (1028 KB)
 14. Bc_Psychologia.pdf Bc_Psychologia.pdf (737 KB)
 15. Mgr_Andragogika.pdf Mgr_Andragogika.pdf (600 KB)
 16. Mgr_evanjelikalna teologia.pdf Mgr_evanjelikalna teologia.pdf (588 KB)
 17. Mgr_predskolska pedagogika .pdf Mgr_predskolska pedagogika .pdf (652 KB)
 18. Mgr_socialna pedagogika .pdf Mgr_socialna pedagogika .pdf (642 KB)
 19. Mgr_ucitelstvo etickej vychovy (v kombinacii).pdf Mgr_ucitelstvo etickej vychovy (v kombinacii).pdf (471 KB)
 20. Mgr_ucitelstvo hudobneho umenia (v kombinacii).pdf Mgr_ucitelstvo hudobneho umenia (v kombinacii).pdf (656 KB)
 21. Mgr_ucitelstvo hudobneho umenia a skolske hudobne subory .pdf Mgr_ucitelstvo hudobneho umenia a skolske hudobne subory .pdf (827 KB)
 22. Mgr_ucitelstvo pedagogiky (v kombinacii).pdf Mgr_ucitelstvo pedagogiky (v kombinacii).pdf (657 KB)
 23. Mgr_ucitelstvo pre primarne vzdelavanie.pdf Mgr_ucitelstvo pre primarne vzdelavanie.pdf (612 KB)
 24. Mgr_ucitelstvo psychologie (v kombinacii).pdf Mgr_ucitelstvo psychologie (v kombinacii).pdf (667 KB)
 25. Mgr_ucitelstvo vychovy k obcianstvu (v kombinacii).pdf Mgr_ucitelstvo vychovy k obcianstvu (v kombinacii).pdf (568 KB)
 26. Mgr_ucitelstvo vytvarneho umenia - jednopredmetove .pdf Mgr_ucitelstvo vytvarneho umenia - jednopredmetove .pdf (991 KB)
 27. Mgr_ucitelstvo vytvarneho umenia (v kombinacii).pdf Mgr_ucitelstvo vytvarneho umenia (v kombinacii).pdf (888 KB)
 28. Mgr Socialna praca .pdf Mgr Socialna praca .pdf (700 KB)
 29. PhD_andragogika.pdf PhD_andragogika.pdf (478 KB)
 30. PhD_didaktika hudobneho umenia.pdf PhD_didaktika hudobneho umenia.pdf (418 KB)
 31. PhD_pedagogika.pdf PhD_pedagogika.pdf (589 KB)
 32. PhD_teologia .pdf PhD_teologia .pdf (372 KB)
 33. PhD_predskolska a elementarna pedagogika.pdf PhD_predskolska a elementarna pedagogika.pdf (542 KB)
 34. PhD Socialna praca.pdf PhD Socialna praca.pdf (480 KB)
 35. PhD_didaktika vytvarneho umenia.pdf PhD_didaktika vytvarneho umenia.pdf (533 KB)
 36. Bc_ucitelstvo na UMB s dvoma predmetovymi specalizaciami.pdf Bc_ucitelstvo na UMB s dvoma predmetovymi specalizaciami.pdf (490 KB)
 37. Bc_ucitelstvo na UMB s jednou predmetovou specializaciou.pdf Bc_ucitelstvo na UMB s jednou predmetovou specializaciou.pdf (550 KB)
 38. Mgr_ucitelstvo na UMB s dvoma predmetovymi specializaciami.pdf Mgr_ucitelstvo na UMB s dvoma predmetovymi specializaciami.pdf (438 KB)
 39. Mgr_ucitelstvo na UMB s jednou predmetovou specializaciou.pdf Mgr_ucitelstvo na UMB s jednou predmetovou specializaciou.pdf (461 KB)
 40. Bc_Ekon_a_manaz_soc_prace.pdf Bc_Ekon_a_manaz_soc_prace.pdf (590 KB)
 41. Mgr_Psychologia.pdf Mgr_Psychologia.pdf (541 KB)

Kontaktný formulár

=