print

Študijné programy pre študentov, ktorí boli prijatí v ak. roku 2009/2010

Učiteľstvo na UMB
Učiteľstvo na UMB Pedagogicko-psychologický a sociálnovedný základ Bc.

Učiteľstvo na UMB Pedagogicko-psychologický a sociálnovedný základ Mgr.

1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov
Učiteľstvo pedagogiky Bc.

Učiteľstvo pedagogiky Mgr.

Učiteľstvo psychológie Bc. a Mgr.
 

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Učiteľstvo etickej výchovy Bc.

Učiteľstvo etickej výchovy Mgr.

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii Bc.

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii Mgr.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory Bc.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory Mgr.

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii Bc.

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii Mgr.

Učiteľstvo výtvarného umenia - jednopredmetové Bc.

Učiteľstvo výtvarného umenia - jednopredmetové Mgr.

Učiteľstvo náboženskej výchovy Bc.

1.1.4 Pedagogika
Pedagogika Bc.

Sociálna pedagogika Mgr.

Pedagogika PhD.

1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika
Predškolská a elementárna pedagogika Bc.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.

Predškolská pedagogika Mgr.

Predškolská a elementárna pedagogika PhD.

1.1.9 Andragogika
Andragogika Bc.

Andragogika Mgr.

Andragogika PhD.

1.1.10 Odborová didaktika
Didaktika hudobného umenia PhD.

2.1.12 Teológia
Evanjelikálna teológia a misia Bc.

Evanjelikálna teológia Mgr.

Teológia PhD.

2.2.3 Hudobné umenie
Záujmové hudobné súbory Bc.

3.1.9 Psychológia
Psychológia Bc.

3.1.14 Sociálna práca
Sociálna práca Bc.

 Sociálna práca Mgr.

 

 

Kontaktný formulár

=