print

Rigorózne konanie na PF UMB

Poplatok  - rigorózne konanie

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce (§ 92 ods. 13 zákona)  na akademický rok 2018/2019 je za rigorózne konanie 540 € v zmysle aktuálnej Smernice o výške poplatkov spojených so štúdium na UMB v Banskej Bystrici, viď. Pokyny k rigoróznemu konaniu - prihlásenie.

 

 

Kontaktný formulár

=