print

Študentská rada vysokých škôl v SR

Študentská rada vysokých škôl SR je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku a poradným orgánom MŠ, vedy, výskumu a športu SR.

ŠRVŠ SR zriadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako potrebu organizácie, ktorá bude zastupovať slovenských študentov navonok, doma i v zahraniční. Združuje zástupcov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných.

Kontaktný formulár

=