print

Dôležité termíny

Termín podania prihlášky na VŠ:

do 31. marca 2019                             – pre 1., 2. stupeň VŠ

do 31. mája 2019                               – pre 3. stupeň VŠ

Na základe rozhodnutia vedenia fakulty môže byť vyhlásená 2. etapa na podávanie prihlášok pre jednotlivé študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia.              

Termín konania prijímacej skúšky: 

8. – 12.  apríla 2019                           – praktická – talentová časť – 1. stupeň štúdia                                          

10. – 14.  júna 2019                           – písomná časť  – 1. a 2. stupeň štúdia                                                                                

1. – 2. júla 2019                                 – 3. stupeň štúdia              

 

2. kolo prijímacej skúšky vo vybraných ŠP:         22. – 23. júl 2019

Deň otvorených dverí:

7.november 2018

       

 

Kontaktný formulár

=