print

Prečo študovať na PF UMB

  • viac ako 60-ročná tradícia                                                                                      
  • štúdium prepojené s praxou
  • možnosť štúdia v zahraničí
  • inovácie v učení (sa)
  • celoživotné vzdelávanie
  • základný a aplikovaný výskum v pedagogických, sociálnych, behaviorálnych a teologických vedách
  • spolupráca s partnermi na lokálnje, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
  • aktivity v oblasti hudobného a výtvarného umenia
  • priestor pre občiansku angažovanosť, sebarealizáciu a sebarozvoj

Kontaktný formulár

=