print

Uchádzač o rozširujúce štúdium učiteľstva

Pedagogická fakulta UMB ponúka tieto programy rozširujúceho vzdelávania pre učiteľov a učiteľky v odboroch:

Dĺžka štúdia je 2 roky (4 semestre).

Forma štúdia je externá, kombinovaná - prezenčná (prednášky, semináre, pedagogická prax, konzultácie k záverečnej práci) a dištančná (individuálne štúdium, seminárne práce, portfóliá z  praxe). Výučba prebieha cez víkendy.

Rozsah od 210 do 217 hodín priamej výučby (v závislosti od programu).

Prihlášky na štúdium sa podávajú na adresu Pedagogická fakulta UMB, Mgr. Jana Odalošová, Ružová 13, 97411 Banská Bystrica, na tlačive "Prihláška na rozširujúce štúdium" (v prílohe) do 31. 8. 2018.

Poplatok za program: do 500 Eur za semester v závislosti od odboru.

Miesto realizácie: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ružová 13, 974 11  Banská Bystrica.

Štúdium sa otvára pri dostatočnom počte záujemcov a záujemkýň spravidla na začiatku zimného semestra akademického roka. O otvorení štúdia Vás budeme informovať začiatkom septembra.

Bližšie informácie: jana.odalosova@umb.sk 

 

Kontaktný formulár

=