Projekty

Vyhľadávanie v projektoch

"Diakonika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia

Ako rozumieme inkluzívnej edukácii? Tvorba optimálneho výučbového modelu

Kreovanie modelu supervízie organizácie ako špecifickej formy v systéme supervízie v sociálnej práci

Rozvoj kritického myslenia žiakov prostredníctvom analytickej diskusnej metódy Philosophy for Children

Tvorba elektronických učebných pomôcok pre hudobnú edukáciu v sekundárnom vzdelávaní

Tvorba hudobno-tanečného diela ako prostriedok pre rozvoj odborovej didaktiky na platforme univerzitného umeleckého telesa

Výskum a rozvoj čitateľstva žiakov mladšieho školského veku

Vysokoškolskí študenti a študentky ako aktívni spolutvorcovia vzdelávania v témach inakosti a rozmanitosti v prostredí základných škôl

Závislosť od internetu u žiakov základných škôl v podmienkach SR a ČR

Mapping of the educational situation in the CEE region

The risks of the virtual environment in the V4

High school teacher competence in change

High school teacher competence in change

COMET - A Community of Ethics Teachers in Europe

COMET- A Community of Ethics Teachers in Europe

Projekt sa zameriava na vytvorenie online platformy pre učiteľov etickej výchovy v Európe.

Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní - podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov a študentiek

Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET - TRACK-VET

Visegrad Choral Bridges II