print

Referát pre vedu, výskum a umenie

Kontakt:

Prodekanka pre vedu, výskum a umenie

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. |
Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka, garantka programu predškolská pedagogika, prodekanka pre vedu, výskum a umenie 
Profesorka 
beata.kosova@umb.sk
C 217 
048 446 4853

Referentka pre vedu, výskum a umenie

Mgr. Miroslava Fudorová |
Mgr. Miroslava Fudorová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
miroslava.fudorova@umb.sk
AB 319 
048 446 4229